Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

aldring og helse mener.jpeg

Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Aldring og helse er positive til forslaget om å samle all tvangslovgivning i en lov. Aldring og helse støtter også ambisjonene om å redusere den faktiske bruken av tvang i helsevesenet.

Les hele høringsnotatet her

Høringssvar fra Aldring og helse på forslag til Lov om eldreombud, 05122019

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse støtter forslaget til lov om Eldreombud. Vi ønsker at et slikt ombud skal arbeide for å redusere alderisme i samfunnet generelt, men også mot alderisme blant de eldre selv. Det er i våre øyne sentralt at   eldre inkluderes i samfunnet på en bedre måte enn tilfellet er i dag. Videre legger vi til grunn at lover, forskrifter og eksisterende tilbud og instanser har samme gyldighet overfor eldre som overfor alle andre aldersgrupper. Et eldreombud må ikke føre til at andre instanser, som pasient- og brukerombudet, kan nedprioritere denne gruppen.

Kari Midtbø Kristiansen

Innspillsmøte om pårørendestrategi 3. juni 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse takker for muligheten til å komme med innspill til ny pårørendestrategi. Her er noen av de sentrale utfordringer, slik vi ser det.

Les hele innspillet her

NOU 2019: 12. Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse støtter utredningen og utvalgets innstilling om å investere mer og bredere i kunnskap gjennom hele livet. Det er positivt at utredningen antyder flere «spor» og ulike forslag når det gjelder støtteordninger og studiefinansiering.

Vi vil understreke betydningen av å koble kompetanseheving sammen med arbeidslivet og at utredningen så tydelig har fokus på læringsutbytte for både den enkelte og for samfunnet.

Som nasjonal kompetansetjeneste er vi glad for at utvalget har vektlagt tiltak som fremmer utvikling av gode digitale og nettbaserte utdanningstilbud, der både læringsprosessene og distribusjon av opplæringen har fokus.

Kommentar til utvalgets forslag nr. 7 om å «Fjerne 30-poengregelen i fagskolene»

Aldring og helse støtter anbefalingen om å fjerne 30-poengsregelen for utdanninger. Det vil gi mulighet til å tilby utdanninger av mer spesifikk karakter og med et begrenset omfang, og samtidig kvalifisere til offentlig tilskudd. Kortere studieløp vil kunne sammenfalle med en etterspørsel eller behov meldt fra arbeidslivet.
Konsekvenser av en slik endring krever bestemmelser om hva slags portefølje og sammenkoblinger av emner som til sammen skal gi uttelling med tilsammen 60 eller 90 studiepoeng og kvalifisere for fagskolegrad og/eller høyere fagskolegrad.

Tønsberg 230919, Kari Midtbø Kristiansen, Daglig leder

Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse støtter forslaget til endringer i helsepersonelloven §29c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring. Vi har ingen innvendinger mot utformingen eller når utvidelsen av innsyn er ment å gjelde, og tror dette er en fornuftig utvidelse.

Tønsberg 15.09.19, Kari Midtbø Kristiansen, Daglig leder

Innspill på seminar om Morgendagens boliger for eldre i regi av Helse- og omsorgsdepartementet

Om utfordringsbildet for morgendagens boliger, hva vi vet og kanskje ikke vet om hvem de eldre som skal bo i disse boligene er, og litt om hvilke prinsipper vi mener er viktige for utforming av morgendagens bomiljøer, også for eldre.

Les hele innspillet her

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn